La Mare

Ser mare és una de les coses més grans que hi ha al món.

Estimo la mare incondicionalment i per sobre de totes les coses, així com respecto i admiro a tota la resta de mares, SEMPRE i en TOT MOMENT, pel fet de que sigui el primer diumenge de maig no puc intensificar aquest sentiment (més és impossible) malgrat els interessos de determinats grans magatzems que tots coneixem.

Dyango – La Mare

El nen és petit
i mig adormit
la mare, s´el mira
i junt al bressol
no el deixa mai sol
joiosa suspira.

Sigue leyendo